RODO

teacher-6

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w Żłobku Gminnym Maluszek jest Żłobek Gminny Maluszek – Dyrektor Anna Adamiak

  • siedziba: Kolonia Pliszczyn 184, 20-258 Kolonia Pliszczyn
  • adres: e-mail: sekretariat@maluszekzlobek.pl, telefon 81 8514929,
  • Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku Gminnym Maluszek jest Robert Gostkowski, adres jw.